Hilversum

Bouwmeester Dudok had in het ontwerp van  de toren van het Raadhuis (1931) al rekening gehouden met de komst van een beiaard.

Hij bezocht zelfs Jef Denyn in België voor advies over de klokkenkamer. De beiaard kwam er niet direct wegens gebrek aan financiële middelen. 

Pas in 1958  kreeg Hilversum haar beiaard. Aanleiding was de komst van de 100.000ste inwoner, dit staat vermeld op de grootste klok.

Beiaard op C1, 48 klokken

1958, 47 klokken, Eijsbouts

1989, 1 klok (Eb1), Eijsbouts

De zwaarste klok weegt 2300 kg, de kleinste 12.

 

 

Stadsbeiaardiers:

1958 - 1984      Peter Bakker

1984 - 2019      Freek Bakker

2019 - heden   Wim Ruitenbeek

 

 

foto Raadhuistoren - Wim Ruitenbeek